Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2013

kazdegodnia
6417 3e2e

October 09 2013

kazdegodnia
3048 48d0 390
kazdegodnia
2943 7499 390
Reposted fromadriannak adriannak
kazdegodnia
2954 5068 390
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000
kazdegodnia
znasz już prawdę. wcale nie jest łatwiej.

October 07 2013

8139 d6e1 390
Reposted fromraioon raioon
kazdegodnia
zrozumiałam,że nie chce Cię skrzywdzić.
kazdegodnia
kazdegodnia

dziękuję Ci za każde ‚dzień dobry’. czekam na następne ‚dobranoc’.


kazdegodnia
cisza, ta cisza mnie zabija.

October 06 2013

kazdegodnia
kazdegodnia
kazdegodnia
kazdegodnia

kręcę sobie włosy i czuję się jak Twoja inna kobieta.


kazdegodnia
kazdegodnia
9834 049c
Czuję, że od środka zżera mnie mrok.
Czasami jest tak źle, że
chce mi się krzyczeć.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa
kazdegodnia
Reposted fromsmorzando smorzando
kazdegodnia
0359 9322
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
kazdegodnia
0398 0f00
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
kazdegodnia
od chwili gdy cię dostrzegłem
wciąż chodzę, jakby moje nogi dostały skrzydeł,
mój żołądek wypełniły motyle
i tak jest dobrze
— Nickelback & Carlos Santana - Why don't you and I
Reposted bythedinnermonkey thedinnermonkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl